A Nagyatádi Fórum Helyi Közösség akciócsoport (HACS) 2016. október 24-én a Nagyatádi Kulturális Központ kamaratermében sikeres projektötletgyűjtő és projektötletegyeztető fórumot tartott.
A fórum témájának megfelelően a résztvevők megosztották ötleteiket, véleményeiket és javaslatokat fogalmaztak meg a jelenleg használaton kívüli vagy alul hasznosított városi tereink, épületeink közösségi és kulturális célú hasznosítására, hogy a megújuló infrastruktúrák megfelelő helyszíneket biztosítsanak a lakosság és a civil szervezetek szabadidős, közösségépítő és kulturális programjaihoz.
A fórumon a civil szervezetek, intézmények és a magánszemélyek által megfogalmazott helyi kultúra- és közösségfejlesztési elképzelések és javaslatok a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szükségletfelmérésének alapjai. Ezúton is köszönjük, hogy a résztvevő közösségek, klubok, szervezetek és a közért tenni kívánó magánszemélyek megjelenésükkel és ötleteik megosztásával segítették a helyi igényeken alapuló stratégia elkészítésének folyamatát.

A stratégia tervezésének további folyamatáról és a helyi fejlesztési stratégiáról az érdeklődők, érintettek a www.nagyatad.hu.hu oldalon tájékozódhatnak. A Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának véleményezési munkaváltozatát is ezen az oldalon tesszük közzé.
Kövesse honlapunkkal és segítse közös munkánkat!

Tisztelettel,
Nagyatádi Fórum Helyi Közösség Helyi Akciócsoport

2016. szeptember 27. és október 21. között 6. és 9. között megtörtént a stratégiához kapcsolódó projektötletek igényfelmérése és kérdőíves felmérés. A felmérés eredményeként számos civil szervezet, a város oktatási és kulturális intézményeinek vezetői és munkatársai, valamint a város középiskoláiban tanuló diákok megosztották velünk a város közösségi életével kapcsolatos véleményüket, közösségfejlesztő ötleteiket. A szervezetek a projektgyűjtő adatlapon is ismertették szükségleteiket és fejlesztési elképzeléseiket.

A 2016. májusában megalakult Nagyatádi Fórum Helyi Közösség fókuszcsoportos mélyinterjúk során a város kulturális, oktatási, sport és civil szervezeteinek vezetőivel, képviselőivel feltártuk véleményüket és elképzeléseiket helyi kultúra- és közösségfejlesztés terén.
A megkeresés során a város kulturális és közösségi életében aktívan közreműködő 12 szervezet képviselői, intézményvezetők, lettek megkérdezve arról, hogy a helyi kultúra- és közösségfejlesztés terén milyen elképzeléseik vannak.
Az interjúkat 2016. október 3. és 15. között tartottuk meg. Az interjú során tájékoztattuk őket a CLLD programról, a megalakult HACS-ról és a jelenlegi feladatról (HKFS készítése és annak lépései). A személyes interjúk során kértük őket, hogy mondják el, milyen jelenleg is működő közösségi programjaik vannak, milyennek látják a város közösségi életét, mit szeretnének látni a közeljövőben és a szervezetük/intézményük milyen tevékenységekkel, programokkal tudna kapcsolódni a helyi közösségépítéshez.
A megkérdezettek részletesen kitértek a város problémáira, a különböző korosztályok eltérő kulturális igényeire, szükségleteire és a közösségi terek fejlesztési, működtetési lehetőségeire, valamint újabb problémákat, lehetőségeket tártak fel.

12 fővel létrejött a Tervezést segítő munkacsoport (TMCS) és megtartotta első munkacsoport ülését. A TMCS tagok között szerepel muzeológus, pedagógus, kulturális központ vezető és a városban aktívan működő civil szervezetek képviselői, akik szakmai tapasztalataikkal és hozzáértésükkel segítik a tervezési munkát. A találkozón ismertetésre került a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség, a CLLD módszertan, a TOP 711 16 felhívás és a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítésével kapcsolatos feladatok. A résztvevők ötleteket, gondolatokat, szükségleteket és igényeket fogalmaztak meg a HKFS tartalmát illetően, továbbá a résztvevők vállalták, hogy szakmai információkkal látják el a készülő HKFS-t.