A 2016. májusában megalakult Nagyatádi Fórum Helyi Közösség fókuszcsoportos mélyinterjúk során a város kulturális, oktatási, sport és civil szervezeteinek vezetőivel, képviselőivel feltártuk véleményüket és elképzeléseiket helyi kultúra- és közösségfejlesztés terén.
A megkeresés során a város kulturális és közösségi életében aktívan közreműködő 12 szervezet képviselői, intézményvezetők, lettek megkérdezve arról, hogy a helyi kultúra- és közösségfejlesztés terén milyen elképzeléseik vannak.
Az interjúkat 2016. október 3. és 15. között tartottuk meg. Az interjú során tájékoztattuk őket a CLLD programról, a megalakult HACS-ról és a jelenlegi feladatról (HKFS készítése és annak lépései). A személyes interjúk során kértük őket, hogy mondják el, milyen jelenleg is működő közösségi programjaik vannak, milyennek látják a város közösségi életét, mit szeretnének látni a közeljövőben és a szervezetük/intézményük milyen tevékenységekkel, programokkal tudna kapcsolódni a helyi közösségépítéshez.
A megkérdezettek részletesen kitértek a város problémáira, a különböző korosztályok eltérő kulturális igényeire, szükségleteire és a közösségi terek fejlesztési, működtetési lehetőségeire, valamint újabb problémákat, lehetőségeket tártak fel.