2020. október 20.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy „A város közösségi (humán) erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális és rekreációs információk elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése és fejlesztése érdekében” című, TOP-7.1.1-16-H-085-1 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás „3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 1. Hálózatos együttműködések kialakítása a közösségfejlesztés érdekében” g) és h) pontja kiegészítésre kerül. Ennek megfelelően a Felhívás jelen pontjai az alábbiak szerint változnak:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

1. Hálózatos együttműködések kialakítása a közösségfejlesztés érdekében

g) webes és mobil web alkalmazások fejlesztése az információk hatékony közvetítésének elősegítésére (beleértve a települési, intézményi szintű webes felületek, honlapok megújítását, kialakítását is);
h) közös PR és arculat kialakítása (beleértve a település, intézmények egységes arculatának, emblémájának, logójának stb. kidolgozását).”

b) A Pályázati Felhívás „3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások” e) pontjából törlésre kerül a következő szövegrész: „az intézmény nyitvatartási idejét felülvizsgálni, valamint szükség esetén azt megreformálni.” Ennek megfelelően a Felhívás „3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások” e) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

e) Abban az esetben, ha a támogatási kérelem foglalkoztatási támogatás igénybevételére is irányul, a támogatást igénylőnek minden esetben szükséges a humánerőforrás szükségességet bemutatni.”

c) A helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők esetében három új szakasz szeptember 30., 2020. október 16., illetve 2020. november 6. került beépítésre.

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.