2020. augusztus 18.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy „A kulturális örökség védelmét és a lakosság helyi és közösségi identitástudatának erősítését szolgáló tevékenységek fejlesztése” című, TOP-7.1.1-16-H-085-5 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás bevezető részében módosult az alábbi szövegrész:

„1. A várostörténet, hagyományok, kulturális értékek és ismeretanyag bemutatása, megismertetése továbbörökítése, a helyi identitástudat erősítése a helyi történelmi, kulturális és természeti örökség felkutatása, számbavétele, állagmegóvása, bemutatását és védelmét célzó közösségi programok, klubok, foglalkozások

a) helyi és nemzetiségi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek, programok megteremtése
b) kis és nagy fesztivál programok megteremtése
c) egyszeri akciók vagy rendszeres/folyamatszemléletű tevékenységek
d) helyi kultúra megismertetését és a tudást átörökítését szolgáló fejlesztések
e) a várostörténeti kutatások eredményeinek közzététele kiadvány, könyv, előadás sorozat, online felületen
f) alkotóműhelyek, alkotótáborok, helyi tehetségek és művészek bemutatása
g) programok térségi/országos/nemzetközi színtérre történő kiterjesztése
h) szakmai megvalósításhoz szükséges humánerőforrás biztosítása

 

2. Térségi és nemzetközi kulturális értékek megőrzését és közvetítését szolgáló együttműködések támogatása

a) térségi és nemzetiségi sajátosságokra épülő hagyományok, ünnepek, programok lebonyolítása
b) fesztivál programok megvalósítása
c) egyszeri akciók vagy rendszeres/folyamatszemléletű tevékenységek
d) alkotóműhelyek, alkotótáborok, helyi tehetségek és művészek bemutatása

 

3. Szocio-kulturális jellegű kisközösségi jelentőségű tevékenységek, programok, események szervezése és lebonyolítása

a) kreativitást, önkifejezési lehetőséget megvalósító, a szabadidő hasznos és rendszeres eltöltését célzó programok, klubok, foglalkozások
b) általános ismeretbővítő, szemléletformáló interaktív programok, előadássorozatok
c) szolidaritást, önkéntességet erősítő, megszerettető programok szervezése
d) tehetségek felkutatása, ösztöndíj programok

a tevékenységek népszerűsítése, online felületen történő megjelentetés, kiadvány, kiadványsorozat, könyv, előadássorozat, prezentáció megjelentetése, kiadása és az ehhez kapcsolódó kutatás, kidolgozás”

Jelen Felhívás keretében az ötödik szakasz lezárásáig még nem érkezett be projektjavaslat.

b) A helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők esetében egy új szakaszként augusztus 14-e beépítésre kerül.

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.