2020. augusztus 18.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a „Gyermekek és fiatalok a közösségfejlesztés középpontjában” című, TOP-7.1.1-16-H-085-4 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás „1.2. A rendelkezésre álló forrás” pontjában a „támogatott támogatási kérelmek várható száma” 12 darabról 7 darabra módosult.

b) A Pályázati Felhívás bevezető részében módosult az alábbi szövegrész:

„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 3 millió Ft és 8 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 8 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.”

c) A Felhívás „5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége” pontban az összeg átvezetésre került a következőre: „Jelen helyi felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 8 millió Ft

d) A Felhívás „5.3. A támogatás mértéke, összege” a) pont szintén módosult: „Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 8 millió Ft.

Jelen Felhívás keretében az ötödik szakasz lezárásáig még nem érkezett be projektjavaslat.

e) A helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők esetében egy új szakaszként augusztus 14-e beépítésre kerül.

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.