2020. augusztus 18.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy „A város közösségi (humán) erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális és rekreációs információk elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése és fejlesztése érdekében” című, TOP-7.1.1-16-H-085-1 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás „4.1. Támogatást igénylők köre” pont kiegészítésre került a „helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek”, valamint a „helyi önkormányzat” ponttal az alábbiak szerint:

„4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
b) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
c) helyi önkormányzat (GFO 321);
d) helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
e) civil szervezetek (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 561, 562, 563, 565, 569, valamint 591, 593, 599);

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy támogatást igénylő a felhívás keretében több támogatási kérelem vonatkozásában is támogatásban részesülhet eltérő fejlesztési célok megvalósítása esetén.”

b) A helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők esetében egy új szakaszként augusztus 14-e beépítésre kerül.

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.