2020. május 22.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a „Gyermekek és fiatalok a közösségfejlesztés középpontjában” című, TOP-7.1.1-16-H-085-4 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás bevezető részében módosult az alábbi szövegrész:

„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 3 millió Ft és 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 6 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.”

b) A felhívás „5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége” pontban az összeg átvezetésre került a következőre: „Jelen helyi felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 6 millió Ft

c) A felhívás „5.3. A támogatás mértéke, összege” a) pont szintén módosult: „Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 6 millió Ft.

d) A helyi felhívás 4.3.1. pontjában meghatározott benyújtási határidők esetében a 2020. július 15-i szakasz módosításra került július 31-re, továbbá az alábbi határszakasszal egészült ki:

2020. év 06. hó 30. nap

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.