2020. május 22.

 Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy „A város közösségi (humán) erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális és rekreációs információk elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése és fejlesztése érdekében” című, TOP-7.1.1-16-H-085-1 azonosító számú Pályázati Felhívás módosításra került.

 A módosítás értelmében a helyi felhívás alábbi pontjai kiegészítésre, valamint átvezetésre kerültek:

a) A Pályázati Felhívás bevezető részében módosult az alábbi szövegrész:

„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 3 millió Ft és 14 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 14 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.”

b) A felhívás „5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége” pontban az összeg átvezetésre került a következőre: „Jelen helyi felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 14 millió Ft

c) A felhívás „5.3. A támogatás mértéke, összege” a) pont szintén módosult: „Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 14 millió Ft.

d) A Pályázati Felhívás „5.5. Az elszámolható költségek körébe” rögzítésre került a „II. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés” közé az „Immateriális javak beszerzésének költsége” az alábbiak szerint:

 Immateriális javak beszerzésének költsége

  • vagyoni értékű jog bekerülési értéke
  • szoftver bekerülési értéke
  • egyéb szellemi termék bekerülési értéke.

A Pályázati Felhívás további pontjai, valamint mellékletei nem kerültek módosításra.

A módosított Pályázati Felhívás megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt.