2019. október 31.

A „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a mai nappal megjelent Az aktív és egészséges életmódot és szabadidő eltöltést célzó tevékenységek támogatása, népszerűsítése című, TOP-7.1.1-16-H-085-6 azonosító számú helyi Felhívás.

Jelen támogatás hátteréül a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szolgál, melynek végső célja a befogadó, családbarát, közösségeivel együttműködő, értékeire, hagyományaira és erőforrásaira építő város kialakítása. A felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújulni képes helyi közösség kialakításához.

A Felhívás célja, hogy a helyi erősségekre, lehetőségekre és hagyományokra építve az aktív és egészséges életmódot és szabadidő eltöltést célzó tevékenységeket támogassa és népszerűsítse és Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiával összhangban hozzájáruljon a megvalósuló programok, valamint a résztvevők - beleértve valamely esélyegyenlőségi célcsoportot – számának növeléséhez.

A Felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi önkormányzat, civil szervezetek, sportegyesületek, közművelődési, sport és rekreációs intézmények nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 2 millió Ft, maximuma 8 millió Ft.

A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak egy összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összeségében pedig a lakosság helyben maradásához.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 30-tól 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.

A Pályázati Felhívás és mellékletei megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt