2019. október 31.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy a „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a mai nappal megjelent A kulturális örökség védelmét és a lakosság helyi és közösségi identitástudatának erősítését szolgáló tevékenységek fejlesztése című, TOP-7.1.1-16-H-085-5 azonosító számú helyi Felhívás.

Jelen támogatás hátteréül a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szolgál, melynek végső célja a befogadó, családbarát, közösségeivel együttműködő, értékeire, hagyományaira és erőforrásaira építő város kialakítása. A felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújulni képes helyi közösség kialakításához.

A Felhívás célja, hogy a helyi hagyományokra, természeti, kulturális és történelmi értékekre alapozva (a művészeti és kulturális, természeti és környezeti, hagyományőrzés, közbiztonság, sport és aktív életmód, illetve egyéb innovatív területekhez kapcsolódóan) a lakosság helyi és közösségi identitástudatát hosszú távon megerősítse,  a helyi közösség igényeit és érdekeit szolgálja és ezzel hozzájárul egy élhetőbb és vonzóbb városi lét kialakításához, a település népességmegtartó erejének növeléséhez.

A Felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közművelődési és kulturális intézmények, egyházak, illetve ezek részvételével kialakított konzorciumok nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximuma 10 millió Ft.

A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak egy összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összeségében pedig a lakosság helyben maradásához.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 30-tól 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.

A Pályázati Felhívás és mellékletei megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt