2019. október 31.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy a „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a mai nappal megjelent a Gyermekek és fiatalok a közösségfejlesztés középpontjában című, TOP-7.1.1-16-H-085-4 azonosító számú helyi Felhívás.

Jelen támogatás hátteréül a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szolgál, melynek végső célja a befogadó, családbarát, közösségeivel együttműködő, értékeire, hagyományaira és erőforrásaira építő város kialakítása. A felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújuni képes helyi közösség kialakításához.

A Felhívás célja, hogy a valós igényeken alapuló szükségletfelmérés alapján a fiatalokat és gyermekeket célzó rendszeres rendezvények és programsorozatok megvalósításával (művészeti és kulturális, természeti és környezeti, hagyományőrzés, közbiztonság, sport és aktív életmód, illetve egyéb területekhez kapcsolódó), valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó közösségi szerveződések támogatásával a fiatalok, mint célcsoport megerősödjenek, elszigeteltségük csökkenjen, kapcsolataik erősödjenek, továbbá a programok megvalósítása járuljon hozzá a hasznos szabadidő eltöltésükhöz. A fejlesztés során fontos cél a fiatalok megfelelő tájékoztatásának, figyelemfelkeltésének megvalósítása, bevonásuk erősítése.

A Felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közművelődési, sport és rekreációs intézmények, köznevelési intézmények, egyházak nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximuma 5 millió Ft.

A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak egy összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összeségében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 30-tól 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.

A Pályázati Felhívás és mellékletei megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt