2019. október 31.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy a „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a mai nappal megjelent a Civil szervezetek közösségi munkáját elősegítő infrastruktúra fejlesztése és megújítása című, TOP-7.1.1-16-H-085-3 azonosító számú helyi Felhívás.

Jelen támogatás hátteréül a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szolgál, melynek végső célja a befogadó, családbarát, közösségeivel együttműködő, értékeire, hagyományaira és erőforrásaira építő város kialakítása. A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújulni képes helyi közösség kialakításához.

A Felhívás célja, hogy a településen rendkívül magas számban működő civil szervezetek működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastrukturális háttér biztosításra kerüljön egy multifunkciós, több szerveződést befogadni képes központi civil tér létrehozásával a város központi, mindenki által könnyen elérhető részén, továbbá a több, kisebb, már meglévő helyi közösségek által jelenleg is használt épület felújítása megvalósuljon.

A Felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, egyesületek, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, egyházak, illetve ezek részvételével kialakított konzorciumok nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 5 000 000,- Ft, maximuma 40 001 667,- Ft.

A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a települések jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összeségében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 30-tól 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.

A Pályázati Felhívás és mellékletei megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt