2019. október 31.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy a „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című, TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a mai nappal megjelent „A város közösségi (humán) erőforrásának megújítása és összehangolása, a közművelődési, kulturális és rekreációs információ elérhetőségének javítása a közösségi élet élénkítése és fejlesztése érdekében” című, TOP-7.1.1-16-H-085-1 azonosító számú helyi Felhívás.

Jelen támogatás hátteréül a Nagyatádi Fórum Helyi Közösség által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szolgál, melynek végső célja a befogadó, családbarát, közösségeivel együttműködő, értékeire, hagyományaira és erőforrásaira építő város kialakítása. A felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújulni képes helyi közösség kialakításához.

 A Felhívás célja, hogy hálózatos alapon a város közösségi élete, annak színterei, programjai összehangolásra kerüljenek és mindezek elérhetősége biztosított legyen. Ennek érdekében szükséges a meglévő közösségi-, kulturális-, sport- és rekreációs intézmények, illetve a közösségi élet formálásában szerepet játszó civil szerveződések együttműködése, feladatvállalása. Az együttműködés kiterjedhet a város éves szintű programkínálatának összeállítására, ehhez lakossági igényfelmérés készítésére, városi adatok és igények összegyűjtésére, tapasztalatcserékre, a meglévő intézmények és szervezetek közötti közös gondolkodás kialakítására. Mindezen feladatok ellátása érdekében szükséges lehet egyes intézmények szervezeti és működési környezetének átalakítása. A fejlesztések sikerességének legalapvetőbb feltétele az információk és a lehetőségek megismertetése és elterjesztése lakosság körében.

 A Felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kulturális, művészeti, sport, rekreációs és közművelődési területen működő intézmények, civil szervezetek, helyi nemzetiségi önkormányzatok nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximuma 13 millió Ft.

 A Felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak a város meglévő közművelődési, kulturális, sport- és rekreációs intézményei, valamint a közösségi élet formálásában szerepet játszó civil szervezetek együttműködéseinek segítéséhez, a város közösségi életének, színtereinek összehangolásához, továbbá a lakosság igényein és szükségletein alapuló elérhetőség biztosításához.

 A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 30-tól 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.

 A Pályázati Felhívás és mellékletei megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” menüpont alatt