2018 augusztus 31.

NAGYATÁDI FÓRUM HELYI KÖZÖSSÉG

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi közösségek együttműködése érdekében”

A Nagyatádi Fórum Helyi Közösség TOP-7.1.1-16-2017-00085 azonosítószámú „Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon” című pályázata keretében 2018 márciusában véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első felhívása „A kulturális és közösségi intézményrendszer fejlesztése, valamint rekreációs helyek megújítása és funkcióinak szélesítése a helyi közösségek együttműködése érdekében” címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-085-2) a mai nappal jelent meg.

A Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 2. beavatkozási terület „Közösen fejlesztünk, hogy közösséget fejleszthessünk!” megvalósításához kapcsolódó pályázati felhívás tervezetét. A felhívás tervezetét a helyi szereplőkből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, és az Irányító Hatóság szabályossági vizsgálat keretében 2018. augusztus 21-én jóváhagyta.

A felhívás célja a helyi lakosság közösségi és szabadidős aktivitásának növelése érdekében a meglévő kulturális, közművelődési, rekreációs és sportlétesítmények megújítása, a városi közösségi találkozási pontok és terek fejlesztése, újak kialakítása.

A támogatható tevékenységek között a tárgyi és szellemi kulturális, néprajzi, természeti örökségnek helyt adó, vagy azok aktív ápolását szolgáló épületek felújítása, bővítése, átalakítása, meglévő sport és rekreációs létesítmények szabadidős célú fejlesztése, rekreációs zöldterületek kialakítása, terek, parkok, és játszóterek megújítása, szabadtéri rendezvény-infrastruktúra és a korszerű működést biztosító kiszolgáló létesítmények kialakítása valósulhat meg.

A felhívásra Nagyatád város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, civil és nonprofit szervezetek, helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, közfunkciót betöltő intézmények, terek és helyszínek tulajdonosai, illetve a vezetésükkel kialakított konzorciumok nyújthatnak be helyi támogatási kérelmet. Az igényelhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 60 millió Ft.

A felhívás keretében megvalósuló projektek hozzájárulnak az élhető és vonzó település megteremtéséhez, valamint az együttműködő, értékmegőrző és megújulni képes helyi közösség(ek) kialakításához.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.október 1-től 2019. június 30-ig van lehetőség.

A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.nagyatadiforum.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

 

Sjatóközlemény (PDF)